Skip to main content

Table 1 Primer sequences

From: Nitric oxide augments mesenchymal stem cell ability to repair liver fibrosis

Primers

Forward reverse

αSMA

CTGACAGAGGCACCACTGAA AGAGGCATAGAGGGACAGCA

Collagen1α1

GCCAAGAAGACATCCCTGAA GGCAGAAAGCACAGCACTC

TIMP

CATCTGGCATCCTCTTGTTG CTCGTTGATTTCTGGGGAAC

NFкB

GCACCTGTTCCAAAGAGCAC GTGGAGTGAGACATGGACACAC

Albumin

CGACTATCTCCAGCAAACTG GTCTCAGCAACAGGGATACA

β-Actin

ACTGCTCTGGCTCCTAGCAC ACATCTGCTGGAAGGTGGAC